• 1.00mm Wafer系列

  产品照片 产品型号 产品描述 间距 下板类型 Pin数量 产品状态
  DS1147-01 DS1147-01 1.00mm R/A SMT TYPE Wafer & Housing 1 焊接式 02~20 在售
  DS1147-02 DS1147-02 1.00mm V/T SMT TYPE Wafer 1 焊接式 02~20 在售
  DS1147-07 DS1147-07 0.8mm Wire To Board Connectors 0.8mm 焊接式 02~22 在售
  DS1147-10 DS1147-10 1.0 SH Double Row Wafer & Housing 1 焊接式 08~60 在售
  • 共 4 个产品
  • 第 1 / 1 页
  • 1
  赚多多彩票网页版